Ո՞Վ

Աքս#5 ծրագիրը նախատեսված է կանանց և երեխաների համար, ովքեր պատրաստ են մուտք գործել տեխնոլոգիական աշխարհ և դառնալ այդ համայնքի մի մասը: Ծրագիրը նախատեսված է 2 տարիքային խմբերի համար. 8-14 (Acc#5 Kidz) և 15+ (Acc#5` կանանց և աղջիկների համար): Ծրագրի մասնակցելու համար նախնական գիտելիքներ չեն պահանջվում, քանի որ ծրագիրը նախատեսված է սկսնակների համար: Աքսելերատոր#5 նախագիծը իր դռներն է բացում Հայաստանի մարզերում բնակվող, ինչպես նաև տեղահանված կանաց և երեխաների առջև։

Ե՞ՐԲ

Ծրագրի հայտերի ընդունման մեկնարկը կտրվի ս․թ․ փետրվարի 17-ին։ Աքսելերատոր #5 ծրագրի տևողությունը 20 շաբաթ է։ Դասընթացներն ու սեմինարները տեղի կունենան շաբաթական 2-3 անգամ։ Բոլոր հետաքրքրված թեկնածուները կարող են դիմել մինչև 2021 թվականի մարտի 3-ը: Ծրագիրը մասամբ կհոգա տրանսպորտի ծախսերը։ Ծրագրին մասնակցությունը անվճար է և առաջնահերթությունը տրվելու է սոցիալապես խոցելի խմբի անդամներին։